Over het product

SportVitalIT is een systeem voor evenementenorganisaties, goede doelen organisaties, bedrijven, scholen, sportbonden en sportmedische instellingen.

Evenementenorganisatie en goede doelen gebruiken SportVitalIT om hun deelnemers uit te nodigen zich gezond en veilig voor te bereiden op een sportevenement. Dit kan door voorlichting te geven, online tests te doen om de deelnemer inzicht te geven in het gezondheidsrisico dat er mogelijk is en door de mogelijkheid te bieden zich te laten keuren en/of begeleiden door een sportarts.

Voor bedrijven en scholen biedt SportVitalIT de mogelijkheid om centraal uitnodigingen te versturen voor keuringen en vitality checks/PMO’s (Periodiek Medische Onderzoeken), de resultaten hiervan uniform vast te leggen en hierover te rapporteren.

Sportbonden en Sport Medische Instellingen (SMI) worden door SportVitalIT ondersteunt bij:

  • het registreren van afspraken,
  • communicatie met cliënten,
  • verslaglegging van sport medische onderzoeken en consulten
  • het bijhouden van een centraal dossier

SportVitalIT is tegelijkertijd een portal voor de cliënt. De cliënt krijgt veilige toegang tot de eigen (sport)medische gegevens.

Het systeem wordt aangeboden op basis van het SaaS principe (Software as a Service). Dit betekent dat de organisaties alleen betalen voor het gebruik van het systeem. Zie voor meer informatie bij kosten. SportVitalIT is een zogenaamde cloud oplossing. Dit betekent dat de software op een centrale plek in Nederland is gehost en contact wordt gemaakt via een beveiligde internetverbinding. Hiermee is SportVitalIT altijd overal bereikbaar. Uiteraard zijn er verregaande afspraken over veiligheid en privacy gemaakt. De Wet bescherming persoonsgegevens ziet SportVitalIT als beheerder van persoonsgegevens in opdracht van bewerkers als Sport Medische Instellingen, evenement organisaties, et cetera.

Contact opnemen

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken?
Mail naar info@sportvitalit.nl